21. september 2019 - 15:07Blommenslyst Golfklub - den hyggeligste golfklub på Fyn 

Blommenslyst Golfklub er beliggende lidt vest for Odense tæt på motorvejsafkørsel "Blommenslyst".

I alt 27 huller. En 18 huls bane og en 9 huls bane, der også er åben for "Pay og Play"

Banen er en let kuperet bane i flot natur og byder på varierende og spændende udfordringer. Hullerne er afvekslende med lidt skov, åbne arealer, mange levende hegn og små søer.

Midlertidig lokalregel:

Grundet de to sidste somres tørkeperioder, har vi på en del af vores fairways stadig områder, hvor græsset ikke er etableret igen.

Da det er på en del fairways, må man selv vurdere, om bolden ligger på et område, hvor det af hensyn til banens beskaffenhed vil være gavnligt at lægge op. Vi ser rigtig gerne, at I husker at spille med oplæg disse steder.

 

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Skal være i det generelle område.
Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”