Display the website in mobile format
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

 

Kommissorium 

Print
Jørn Vesterdal (formand)
 Jørn VesterdalJørn er uddannet regelinstruktør og klubdommer og underviser klubbens nye og gamle medlemmer i golfreglerne. I udvalget tager Jørn sig specielt af regel og etikette spørgsmål samt klubbens lokale regler samt ordensregler.
E-mail: jove@eal.dk       Tlf: 22795675         Adr: Plantagevej 38, 5462 Morud


 

Knud Åge har i udvalget som primært ansvarsområde Golfbanen, herunder banemarkeringer samt de turneringer der afholdes på banen.
E-mail: kaah@galnet.dk    Tlf: 66160627
Opgaverne der vedrører handicapregulering og administration er fastlagt i ”EGA handicapsystemet 2008”som DGU og hermed også Blommenslyst golfklub har tilsluttet sig. I bilag 1 er vedlagt de væsentligste paragraffer, nemlig §2, 3, 13.
Arbejdsopgaverne i udvalget kan grupperes indenfor følgende 3 hovedområder:
·         Ansvarlig for indsamling og registrering af tællende scorer (selve registreringen i golfbox foretages af klubbens sekretariat).
·         Offentliggørelse af spillernes handicap i klubben (listen med spilleres handicap vedligeholdes af klubbens sekretariat)
·         Behandle og afgøre indkomne sager vedr. handicap. Udvalget kan beslutte administrativ regulering af handicap i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom de kan fastlægge et starthandicap som afviger fra det normale.
·         Sikre kendskab til handicapreglerne hos medlemmerne i samarbejde med øvrige udvalg i klubben
·         Vedligeholde de lokale regler i overensstemmelse med golfreglerne og banens karakteristika
·         Vedligeholde ordensreglerne i overensstemmelse med udviklingen i normer og adfærd ved golfspillet
·         Behandle og afgøre spørgsmål om regelbrud / brud på ordensregler der indbringes for udvalget
·         Besvare skriftlige regelspørgsmål fra medlemmerne
·          Sikre kendskab til regler (golf/lokal/ordens) hos medlemmerne i klubben i samarbejde med begynderudvalg og juniorudvalg samt de forskellige klubber i klubben
·         Forestå regelundervisning af prøvemedlemmer
·         I samarbejde med turneringsudvalget påse at turneringer spilles i overensstemmelse med golfreglerne samt træffe afgørelser ved overtrædelser
 
·         Fastlæggelse af handicapnøgler på klubbens baner
·         Fastlæggelse af kriterier for godkendelse af spil på 18 hullers bane i samarbejde med bestyrelsen
·         Sikre hensigtsmæssige og lovlige banemarkeringer i samarbejde med bane- og turneringsudvalg
·         Vedligeholde retningslinier for banekontrollen
 


Vigtige meddelelser

Status på banerne

Lukket for gæstespillere og Pay&Play på grund af Corona.

Åbent for klubmedlemmer med de udsendte restriktioner.

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS