Vis siden i mobilvisning
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

Lokal vejrudsigt

Detaljeret lokal vejrudsigt: klik her


 

Kommissorium 

Jørn Vesterdal (formand)
 Jørn VesterdalJørn er uddannet regelinstruktør og klubdommer og underviser klubbens nye og gamle medlemmer i golfreglerne. I udvalget tager Jørn sig specielt af regel og etikette spørgsmål samt klubbens lokale regler samt ordensregler.
E-mail: jove@eal.dk       Tlf: 22795675         Adr: Plantagevej 38, 5462 Morud


 

Knud Åge har i udvalget som primært ansvarsområde Golfbanen, herunder banemarkeringer samt de turneringer der afholdes på banen.
E-mail: kaah@galnet.dk    Tlf: 66160627
Opgaverne der vedrører handicapregulering og administration er fastlagt i ”EGA handicapsystemet 2008”som DGU og hermed også Blommenslyst golfklub har tilsluttet sig. I bilag 1 er vedlagt de væsentligste paragraffer, nemlig §2, 3, 13.
Arbejdsopgaverne i udvalget kan grupperes indenfor følgende 3 hovedområder:
·         Ansvarlig for indsamling og registrering af tællende scorer (selve registreringen i golfbox foretages af klubbens sekretariat).
·         Offentliggørelse af spillernes handicap i klubben (listen med spilleres handicap vedligeholdes af klubbens sekretariat)
·         Behandle og afgøre indkomne sager vedr. handicap. Udvalget kan beslutte administrativ regulering af handicap i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom de kan fastlægge et starthandicap som afviger fra det normale.
·         Sikre kendskab til handicapreglerne hos medlemmerne i samarbejde med øvrige udvalg i klubben
·         Vedligeholde de lokale regler i overensstemmelse med golfreglerne og banens karakteristika
·         Vedligeholde ordensreglerne i overensstemmelse med udviklingen i normer og adfærd ved golfspillet
·         Behandle og afgøre spørgsmål om regelbrud / brud på ordensregler der indbringes for udvalget
·         Besvare skriftlige regelspørgsmål fra medlemmerne
·          Sikre kendskab til regler (golf/lokal/ordens) hos medlemmerne i klubben i samarbejde med begynderudvalg og juniorudvalg samt de forskellige klubber i klubben
·         Forestå regelundervisning af prøvemedlemmer
·         I samarbejde med turneringsudvalget påse at turneringer spilles i overensstemmelse med golfreglerne samt træffe afgørelser ved overtrædelser
 
·         Fastlæggelse af handicapnøgler på klubbens baner
·         Fastlæggelse af kriterier for godkendelse af spil på 18 hullers bane i samarbejde med bestyrelsen
·         Sikre hensigtsmæssige og lovlige banemarkeringer i samarbejde med bane- og turneringsudvalg
·         Vedligeholde retningslinier for banekontrollen
 


Vigtige meddelelser

9-hulsbanen pay&play lukket

 

Lørdag den 29. september er 9-hulsbanen Pay and play lukket mellem kl. 9.30 og 13.30 på grund af et firmaarrangement. ...læs mere

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS