Vis siden i mobilvisning
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

Lokal vejrudsigt

Detaljeret lokal vejrudsigt: klik her


 

Kontingent, indskud og priser 

Print
Kategori

Administrations
Indskud

Halvår Helår Bemærkning
Senior 500,- 

 
3.155,- 6.310,- Fuldt medlemskab med alle rettigheder.

Se oversigt over medlemsfordele.
Flex1 500,- 1.180,- 2.360,- Flex medlemskab med begrænsede rettigheder.
Fuld greenfee pr. runde
Flex9 500,- 2.280,- 4.560,- Flex medlemskab med frit spil på 9-huls banen (9 huls medlemskab)
Ynglinge (19 - 29 år) Til og med det kalenderår man fylder 29 500,-  1.880,-  3.760,- Medlemsfordele som for Senior medlemmer.
Juniorer (11 - 18 år) Til og med det kalenderår man fylder 18   645,- 1.290,-  

Juniorer (11 - 18 år)
prøvemedlemskab

    375,- varighed 2 mdr.
Puslinge (4 - 10 år)     650,- Gælder for maj + juni + august + september
Langdistance 500,- 1.695,- 3.390,-  
Passiv 500,- 350,- 700,-  
Golfkørekort Se priser under Golfkørekort priser
Årskort til 9-huls banen     2.300,- Pay and Play
10-turs kort til 9-huls banen     1.200,-
800,-

150,-

Voksne
Juniorer

Enkelt greenfee billet

Dansk Golf Union +

Kollektiv ansvarsforsikring

      Indeholdt i kontingentet
Træningsbolde     inkl. Inklusiv i alle medlemsskaber
Bagskab Pris er afhængig af størrelse   efter skab De fleste skabe koster 500 - 600 kr.
Krolf    

400,-

200,-

Uden golf medlemskab

Med golf medlemskab

Krolf inkl. leje af udstyr     550,- Uden golf medlemskab

Betalingstermin: Kontingentet opkræves helårlig (pr. 1. januar) eller halvårlig (pr. 1. januar og 1. juli) efter eget valg.

Opkrævningsgebyr: Hvis man har valgt halvårlig opkrævning pålægges et opkrævningsgebyr på kr. 50,- for opkrævningen for 2. halvår.

Rykkergebyr: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr.

Bemærk! Træningsbolde er inkluderet i alle medlemsskaber.

 

Bemærk følgende i henhold til klubbens vedtægter § 4

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Samme varsel skal anvendes ved overgang til passivt medlemskab.
Øvrige regler for skift af medlemskategori. Se nederst på siden.
 

Medlemskategorier - Detaljer

Fordele, rettigheder og begrænsninger

 

Senior (Fuldt medlemskab)

   Medlemsfordele:

 • DGU kort uden anmærkninger (traditionelt DGU kort)
 • Frit spil på 9 huls og 18 huls banen
 • Klubben fører Handicap efter gældende regler
 • Deltagelse i klubber i klubben (Klub 1836, Tirsdagsklubben, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer)
 • Deltagelse i Turneringer
 • Repræsentere Blommenslyst Golfklub i turneringer mod andre golfklubber (Danmarksturnering, Den Fynske Holdturnering mv.)
 • Gratis træningsbolde
 • Rabat på 10 turs kort til leje af golfbil (1.600,- kr mod normalt 2.000,- kr)
 • Den Fynske ordning (Greenfee kr. 200,- på hverdage på de øvrige Fynske golfbaner)
 • Rabat på greenfee på golfbaner, som Blommenslyst Golfklub har lavet aftaler med
 • Kan tage en gæst med til 200,- kr i greenfee på 18 huls banen

 

Flex1

   Medlemsfordele:

 • DGU kort mærket "F"
 • Spil på 9 huls og 18 huls banen mod betaling af greenfee.
 • Klubben fører Handicap efter gældende regler
 • Spil på andre baner, der modtager DGU-kort mærket "F"
 • Gratis træningsbolde

 

Flex9 (9 huls medlemskab)

   Medlemsfordele:

 • DGU kort mærket "F"
 • Frit spil på 9 huls banen
 • Spil på 18 huls banen mod betaling af greenfee (HCP < 42)
 • Klubben fører Handicap efter gældende regler
 • Spil på andre baner, der modtager DGU-kort mærket "F"
 • Gratis træningsbolde

 

Ynglinge

   Medlemsfordele:

 • DGU kort uden anmærkninger (traditionelt DGU kort)
 • Samt øvrige medlemsfordele som Senior medlemskab

 

Junior

   Medlemsfordele:

 • Gratis træningsbolde
 • Teoriundervisning
 • Deltagelse i fælles træningslektioner ved klubbens træner
 • Golfkørekort
 • DGU kort uden anmærkninger (traditionelt DGU kort), efter erhvervet golf kørekort
 • Deltagelse i juniorturneringer på Fyn og på landsplan
 • Gensidig gratis greenfee ordning for juniorer med andre golfklubber
 • Ingen indskud ved overgang til ynglinge og seniormedlemskab (ved uafbrudt medlemskab)
 • Samt øvrige medlemsfordele som Senior medlemskab

 

Puslinge

 • Fællestræning (leg)
 • Spil på 9 huls banen ifølge med en voksen

 

Langdistance

For at blive optaget som langdistancemedlem, skal man være fuldgyldigt medlem af en anden dansk golfklub, der ikke ligger i Odense Kommune.

   Medlemsfordele:

 

Passiv

Passive medlemmer skal aflevere DGU kortet og har ikke adgang til at spille på banerne, men må naturligvis spille "Pay and Play" på 9 huls banen.

 

 

Begyndermedlemskab

      Det ultimative tilbud til nye golfspillere

 • Golfkørekort kursus
  • Teoriundervisning
  • Undervisningsmateriale
  • Praktisk undervisning herunder lektioner ved træner
  • Teoriprøve
  • Spilprøve
 • Prøvemedlemskab (2 mdr)
 • Gratis træningsbolde under prøvemedlemskabet
 • Rabat på indmeldelsesgebyr ved indmeldelse som fuldt medlem inden udløbet af prøvemedlemskabet

 

Krolf

Medlemmer med golf medlemskab betaler 200,00 kr for at spille krolf, og der skal betales for evt. leje af udstyr. Dette gælder alle medlemskategorier, også flexmedlemmer og passive medlemmer.

 

Skift af medlemskategori

 • Fra højere til lavere kategori kan ske pr. 1. januar eller 1. juli og skal varsles 3 måneder i forvejen.
  Indskud refunderes ikke, men hvis man senere skifter tilbage til den høje kategori, skal der ikke betales fornyet indskud.
   
 • Fra lavere til højere kategori kan ske straks mod betaling af forskellen mellem indskud og kontingent for resten af perioden.
   

 

Vigtige meddelelser


18 - HULSBANEN ER VINTERLUKKET!

PÅ 9 - HULSBANEN SPILLES DER TIL ORDINÆRE GREENS, UNDTAGET VED FROST, RIMFROST OG SNE. ...læs mere

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


20/03-2019
Generalforsamling 2019
Generalforsamling afholdes onsdag den 20. marts 2019. Evt. forslag til behandling på generalforsaml...

 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS