Blommenslyst GolfklubBlommenslyst Golfklub AF 2014
- en del af livet

Generalforsamling 


Onsdag 21. marts 2018, 19:00

Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Blommenslyst Golfklub af 2014

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
   
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
   
 5. Forslag fra bestyrelsen
   
  1. Ingen
    
 6. Forslag fra medlemmer
   
  1. Ingen
    
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

 1. Henrik Sørensen – modtager Ikke genvalg
   
 2. Steen Nielsen - modtager genvalg
    
 3. Knud Aage Hansen – modtager genvalg
   
 4. Jesper Düring – modtager ikke genvalg
   
 5. Magnus Jansa – modtager genvalg 
   
 1. Valg af mindst 2 suppleanter
   
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Eventuelt

 

På Bestyrelsens vegne

Henrik Sørensen
Formand

Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS