Display the website in mobile format
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

 

Retningsliner for skønsmæssig regulering af handicap (EGA Handicapsystemet § 13) 

Print

Det er Handicapkomiteens opgave at sikre, at det til enhver tid registrerede handicap ligger så tæt på spillerens reelle spillestyrke som muligt.

Hvis systemets normale reguleringsmetoder ikke fører til korrekt handicap for spilleren, kan Komiteen eventuelt foretage en skønsmæssig regulering.

En eventuel skønsmæssig regulering kan dog først gennemføres efter den berørte spiller er orienteret herom, og har haft lejlighed til at udtale sig om den påtænkte regulering.

Nedregulering

Skønsmæssig nedregulering kan finde sted såvel på Komiteens initiativ som efter anmodning fra en spiller.

Anmodningen skal være skriftlig og begrundet. Anmodningen skal være ledsaget af en udtalelse fra klubbens golftræner, indeholdende en vurdering af spillerens golfsving.

Skønsmæssig nedregulering til handicap < 4,5 skal godkendes af DGU.

Følgende faktorer kan indikere et for højt handicap:
Ekstraordinært høje scores (>44 point) og/eller hyppigt spil til neutral zone eller bedre i tællende turneringer, eventuelt kombineret med få eller ingen indleverede scores fra private runder.

Komiteen kan dog efter omstændighederne anlægge et mere frit men begrundet skøn.

Er der registreret mere end 10 tællende scores over en 12 måneders periode vil der normalt ikke være behov for en skønsmæssig regulering.

Opregulering

Skønsmæssig opregulering vil normalt kun finde sted efter anmodning fra en spiller.

Anmodningen skal være skriftlig og begrundet. Anmodningen skal være ledsaget af en udtalelse fra klubbens golftræner, indeholdende en vurdering af spillerens golfsving.

Skønsmæssig opregulering af spillere i gruppe 1, 2 og 3 (hcp < 18,5) skal godkendes af DGU.

Følgende elementer vil normalt indgå i Komiteens overvejelser:
Spillerens handicaphistorik samt minimum yderligere 5 tællende scores fra turnerings- og/eller EDS runder spillet efter anmodningen er fremsendt.

Der skal dog i alt være registreret mindst 10 tællende scores indenfor de seneste 12 måneder.
Har en spiller indenfor den seneste 12 måneders periode spillet til neutral zone eller bedre vil opregulering normalt ikke kunne imødekommes.

Der skal være tale om en klar afvigelse i spillestyrke i forhold til gældende handicap.

I særlige tilfælde som f. eks. ved sygdom eller ulykkestilfælde kan Komiteen se bort fra ovennævnte normale fremgangsmåde, og træffe afgørelse efter et mere frit men begrundet skøn.

Opregulering vil maksimalt kunne ske til hcp 36, men vil i praksis maximalt ske til et niveau, der indebærer, at 1 til 2 af de runder, der indgår i vurderingsgrundlaget, er spillet til aktuel neutral zone, forudsat det nye handicap havde været gældende.

Blommenslyst, oktober 2011
Regel- og handicapudvalget

Vigtige meddelelser

Status på banerne

Hele anlægget lukket midlertidigt grundet Corona-situationen.

 

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS