Display the website in mobile format
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

 

EGA Handicapsystemet 2016 - 2019 

Print

Her finder du en kort introduktion til EGA Handicapsystemet

Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap i Europa, og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag, som er så fair og retfærdig som muligt.

Nye golfspillere tildeles et handicap på 54. Det benævnes klubhandicap.

EGA handicap kan først tildeles, når man har fået sit golfkørekort, og gennemført et vist antal tællende runder.

For at bevare sit EGA handicap, skal man gennemføre et vist antal tællende runder pr. år (turnering eller EDS) pr. år. Mister man sit EGA handicap får man igen et klubhandicap.

Alle spillere er forpligtiget til at kende deres nøjagtige handicap på alle tidspunkter.

Handicapgrupper:

1. Op til 4,4
2. 4,5-11,4
3. 11,5-18,4
4. 18,5-26,4
5. 26,5-36
6. 37 - 54

Handicapregulering

Dit handicap reguleres, når du spiller en tællende runde (turnering eller EDS):

Turnering:

Der reguleres op eller ned afhængig af antal stablefordpoint (CBA-beregning).

EDS:

Scorekort påtegnes EDS. (EDS = Ekstra Dags Score - en privat runde)
EDS skal bekendtgøres overfor din markør inden runden påbegyndes, og scorekortet skal indberettes (elektronisk eller afleveres).

Der reguleres op og ned afhængig af opnået antal stablefordpoint.

Der kan spilles 3 EDS-runder pr. kalenderuge:

For handicapgruppe 1: Kun for at generhverve et mistet handicap

For handicapgruppe 2:

- max 3 runder pr. uge
- heraf ingen 9-huls runder

For handicapgruppe 3,4 og 5:

- max 3 runder pr. uge
- dog heraf max én 9-huls runde pr. dag

For handicapgruppe 6:

- ubegrænset antal runder pr. uge
- dog max én 9 huls runde pr. dag

EDS kan spilles på andre baner i DK og i udlandet.

En tællende runde skal altid registeres ved at aflevere et scorekort (evt. elektronisk) umiddelbart efter runden.

Reguleringen af dit handicap træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er indtastet i et IT-system.
 

Handicaprevision (årsrevision)

I Danmark skal hjemmeklubben udføre en handicaprevision for alle spillere i gruppe 1-5 med effekt fra d. 1/1. Den gennemføres i løbet af januar måned og skal være afsluttet d. 31/1.

For at opretholde sit EGA handicap gælder følgende:

Der indleveres mindst 8 scorekort pr. år. 

Eller der indleveres mindst 8 scorekort over 2 år hvoraf højst 4 er fra perioden 13 - 24 måneder

De indleverede tællende scorekort regulerer dit handicap løbende. Ved årsrevision vil gennemsnitsscoren blive sammenlignet med EGA database og handicappet kan efterreguleres op eller ned. Det benævnes EGA HANDICAP og giver ret til at deltage i turneringer.

Hvis der ikke er indeleveret nok scorekort til at opretholde et EGA handicap ændres handicappet til Klubhandicap og giver kun adgang til at deltage i turneringer, hvis klubben giver tilladelse.

 

Generhvervelse af EGA handicap

Når man har mistet sit EGA handicap, kan det generhverves på følgende måde:

Indlevering af min. 3 tællende scorekort

Alternativt indlevere så mange tællende scores, at der kan gennemføres en ny handicaprevision (dvs. komme op på 8 scorekort indenfor 12/24 måneder)

 

Scorekort.

Vi opfordrer til at man selv indtaster scorekort, enten på egen computer eller på touch skærmen. Scorekortet skal gemmes i 2 måneder, for evt. kontrol.
 

Yderligere information 

Hvis du ønsker yderligere information (vi anbefaler, at du som minimunm læser den korte vejledning):

Kort vejledning til ega handicapsystemet for golfspillere.pdf

EGA handicapsystem 2016.pdf (på engelsk med danske kommentarer)

Vigtige meddelelser

Status på banerne

Lukket for gæstespillere og Pay&Play på grund af Corona.

Åbent for klubmedlemmer med de udsendte restriktioner.

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS