23. marts 2019 - 08:14Januar 1999 

Hvordan er du forsikret som golfspiller ?

Vi har sendt en e-mail til Forsikringsoplysningen med nedenstående henvendelse og besvarelsen er vist med kursiv i nedenstående, som forhåbentlig kan være en hjælp for medlemmerne.

”Vedrørende forsikringsdækning i en golfklub”
Jeg er redaktør af medlemsbladet i Blommenslyst Golfklub, og jeg kunne godt tænke mig i det nummer, som i øjeblikket er under udarbejdelse, at skrive noget om forsikringsdækning.

Golfudstyr
Vi har heldigvis indtil nu – i modsætning til det åbenbart stigende antal tyverier i andre golfklubber – været forskånet for opsigtsvækkende tyverier.

Er det korrekt, at
1. hvis udstyret er placeret i aflåste skabe, er det altid dækket af forsikringen.

”Generelt er golfudstyr at betragte som almindeligt indbo på indboforsikringer (familieforsikringer). Det betyder som udgangspunkt, at ethvert tyveri af golfudstyret fra bygning eller uden for bygning, der politianmeldes, også er dækket af ejers indboforsikring. Svarene på nedenstående spørgsmål kan så vise, at der kan være undtagelser fra ovenstående.
Der er ikke noget krav, når det gælder golfudstyret, eller f.eks. tøj. Står udstyret i et omklædningsrum, mens man er på toilettet og det så bliver stjålet, vil det være dækket. Men efterlader man det uden opsyn i længere tid, og det så bliver stjålet, kan selskabet evt. nægte erstatning under hensyn til at man har handlet groft uagtsomt. Afgørende for hvor striks en bedømmelse, der her bliver truffet er, hvor værdifuldt golfudstyret er. (Se punkt 2) Skal udstyret blive i klubben til næste gang, bør det derfor være låst inde i et skab. Bliver udstyret stjålet fra et omklædningsrum, ved et indbrud i det aflåste klubhus, er det dækket af indbofirsikringen, uanset om det står i aflåst skab eller ej. (Se endvidere punkt 3)”

2. hvis udstyret er placeret uden for klubhuset, mens et medlem opholder sig i klubhuset, er det også dækket.

”En dækning vil være afhængig af, hvor dyrt udstyr, der er tale om, og af hvor længe det er uden opsyn. Jo dyrere udstyret er, jo kortere tid må det være uden opsyn. At lade dyrt golfudstyr stå uden for klubhuset (parat til afhentning – også af en tyv) i f.eks. et kvarter, vil sagtens kunne betragtes som en grov uagtsomhed, der vil betyde, at selskabet ikke vil betale erstatning.”

3. En del medlemmer har deres udstyr stående i vor træningshal, der kun aflåses om natten. Det, jeg har fået oplyst er, at dette udstyr også er dækket, men dog med den tilføjelse, at en tyveriforsikring taler om midlertidigt ophold uden for forsikringsstedet, og at det derfor er vigtigt, at man engang imellem tager sit udstyr med hjem, så placeringen i klubben ikke er permanent.

”Det er korrekt. Det skal være sandsynligt, at der er konkret udsigt til, at udstyret inden for en ikke for fjern fremtid skal tilbage til forsikringsstedet (ens adresse), for at der kan være tale om midlertidigt anbragt uden for hjemmet.”

4. Udstyret er dækket i en bil, hvis det befinder sig i et aflåst bagagerum, men derimod ikke, hvis det kan ses udefra.

”Det er lige meget, hvor i bilen golfudsyret er. Eneste betingelse for dækning er, at bilen har været låst, vinduer lukket, og at der er synligt tegn på voldeligt opbrud af bilen.”

UHELD

Hvis en spiller bliver ramt af en vildfarende bold og derved pådrager sig en skade, som det kan blive nødvendigt at anmelde til et forsikringsselskab, er det så ”skyttens” ansvarsforsikring eller den ramtes ulykkesforsikring, der dækker eventuelle skaver? Kan klubben i sådanne situationer på nogen måde pådrage sig et ansvar?

”At blive ramt af en vildfaren golfkugle på en golfbane, er den risiko, som enhver, der bevæger sig ind på banen, må acceptere, Det vil ikke være muligt for den tilskadekomne at få erstatning fra ”køllesvingeren” eller fra klubben.
Eneste mulighed er fra egen fritids- eller heltidsulykkesforsikring.”

Kan der føjes noget til ovenstående?

”Rammer en ”løbsk” golfkugle en af de parkere biler, er det bilens kaskoforsikring, der må betale.”

For begge uheld gælder dog, at en golfspiller kan være så klodset og uagtsom ved affyring af en kugle, at han/hun i princippet kan risikere at blive erstatningsansvarlig.
Skulle en få den vanvittige idé, at ville bevise, at han kan skyde kuglen hen over samtlige parkerede biler, og det ikke lykkedes for ham, så han buler en bil, kan han få et regreskrav fra bilens forsikring.
Knalder man kuglen af sted, uden at råbe op eller på anden måde tage hensyn til den gruppe, som man lige har set er ved at passere skudretningen, kan man også blive erstatningsansvarlig, hvis en bliver ramt og skadet.

Så længe man ikke laver en skade med vilje, vil golfspilleres egen ansvarsforsikring dække et eventuel berettiget erstatningskrav – ligesom den også vil afvise et uberettiget krav. Bliver man mødt med krav om erstatning, bør man ALDRIG love andet, end at man vil anmelde det til sin ansvarsforsikring (den er en del af indboforsikring), og så lade selskabet tage sig af resten. Du kan nemlig ikke binde dit forsikringsselskab til at betale erstatning, men du kan risikere at binde dig selv. Et mundtligt tilsagn om erstatning fra din side, er lige så godt som et skriftligt.

Christian Skødt