23. marts 2019 - 07:22August 1997 

Blommenslyst ”Ryder Cup”


Baneudvalgsformanden har andetsteds i bladet kort omtalt den afviklede match mellem Lars Green og Claus Johansen. Jeg synes, at formanden har været lidt for beskeden i sin omtale af denne match, og derfor bringes der bl.a. på disse sider et par billeder fra dagen.

De betragtninger, jeg kommer med i det efterfølgende, er absolut ikke subjektive, for jeg har talt med mange af de ca. 100 mennesker, som mødte op denne dejlige søndag i juli.
Ikke blot var det spændende at følge de 2 spillere fra hul til hul, men det var også morsomt at høre tilskuernes kommentarer og klappen ved gode slag, så man faktisk følte sig som de tilskuere, der deltager i de store matcher, man ser i fjernsynet.

Vi var f.eks. nogle få, der fulgte med ned til teestedet ved hul 7, mens langt de fleste blev stående oppe i nærheden af hullets green. Vi kunne da godt se, at de havde et par virkeligt gode teeslag, og det fik vi til fulde bekræftet, da vi hørte de andre tilskueres kraftige applaus oppe fra greenen. Det kunne vi så godt forstå, da vi senere så, at begge bolde lå inden for 1 meter for hullet.