23. marts 2019 - 07:14Januar 1997 

Ændringer af banen

Med et prisværdigt initiativ af Carsten Hellmann var der den 15. oktober 1996 indkaldt til et møde om eventuelle ændringer af vor golfbane.
Ved mødet var repræsenteret samtlige udvalg og ”underklubber”, herunder også klubbens formand - Henrik Mikkelsen. Henrik gjorde straks ved mødets begyndelse opmærksom på, at selv om bestyrelsen ville se med stor velvilje på, at der blev foretaget initiativer i den retning, så måtte det være en helt klar forudsætning, at det ikke måtte koste klubkassen penge, og det var der stor forståelse for hos deltagerne.
Både Tage Pedersen og Kurt Pedersen (på herreklubbens vegne) fremlagde nogle særdeles velmotiverede forslag, men blot med den lille krølle, at der på en eller anden måde skulle foretages nogle investeringer.

Vor træner - Lars Green - foretog derefter ved hjælp af en flipover en gennemgang af de forslag til ændringer, som han kunne tænke sig, og hvor han i udpræget grad havde taget højde for de økonomiske aspekter.

Hans opfattelse var, at det var ligegyldigt, hvordan banen var ratet, hvis den blot opfyldte medlemmernes ønske, mens det på den anden side også villa være godt, hvis banen efterhånden kunne ændres, så man ”skulle bruge hovedet”, når den skulle spilles.

Baneændringer, som DGU’s ”ratere” havde nævnt ved deres besøg, indgik i Lars’ planer, og en del af dem var lette at efterkomme.

Under en særdeles positiv diskussion blev det vedtaget at arbejde videre med Lars’ planer, og der blev samtidig nedsat et udvalg til at forestå opgaven med følgende medlemmer:
Lars Green
Niels Jørn Assersen
Kurt Beck
Harry Christoffersen
Claus Johansen
Grete Klindt

Konklusionen på mødet blev, at det nu drejer sig om at få en smuk og spændende bane med en rimelig sværhedsgrad for såvel høj- som lavhandicappere – med skyldig hensyntagen til sikkerheden på banen.