16. januar 2019 - 05:03Juli 2002 

www.blommenslyst-golf.dk

I februarnummeret af medlemsbladet efterlyste jeg en webmaster, der ville påtage sig at lave en hjemmeside for os.
Der kom ikke færre end 3 henvendelser fra Carsten Jensby, Jørn Wennerstrøm og Thomas Bendtsen, der alle har påtaget sig i fællesskab at hjælpe klubben med opstart og opfølgning af hjemmesiden.
De arbejder alle på professionelt niveau med den slags opgaver, og det er virkelig dejligt, at de på denne måde kan være med til at give klubben et ansigt på nettet, som jo efterhånden bliver brugt af virkelig mange til at indhente oplysninger om dette eller hint.
Ved at taste ovenstående web-adresse vil alle kunne se, hvor langt vi indtil nu er nået. De 3 har delt opgaverne imellem sig, og jeg kan fortælle, at som en service for medlemmerne vil en opdateret matchkalender hele tiden kunne ses.
Det har desværre knebet med at få startlisterne lagt ud i år, men efter sommerferien vil jeg tage et møde med matchudvalget for at give dem en orientering om, hvordan de skal agere, så vi forhåbentlig igen kan yde denne service over for medlemmerne. Det vil også samtidig betyde en lettelse for sekretariatet, der så ikke behøver at skulle give svar på telefoniske henvendelser, der kommer.
Der arbejdes endvidere med et forsøg på at give medlemmerne mulighed for at tilmelde sig til en match via nettet, men det er straks lidt mere kompliceret. Forhåbentlig lykkes det.
Jeg vil gerne sige tak til de 3 herrer, fordi de ville påtage sig opgaven.
Karlo Kunz