18. marts 2019 - 15:19August 2005 

Ekstraordinær generalforsamling i Blommenslyst Golfklub

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Blommenslyst Golfklub

onsdag, den 21. september 2005, kl. 19.00 på Blommenslyst Kro

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Udvidelse af anlægget med en par 3-bane samt udvidelse af Hønsehuset.

Til den løbende drift forudsætter forslaget en forhøjelse af antallet af medlemmer udover de nuværende 850 seniormedlemmer samt en kontingentforhøjelse.
Hertil kommer vedtagelse om optagelse af et anlægslån til at finansiere udvidelsen.

3. Eventuelt

 

Blommenslyst, den 10. august 2005

Bestyrelsen

P.S.:
Specificeret forslag vil blive fremlagt i klubben og udsendt pr. mail inden generalforsamlingen.