Blommenslyst GolfklubBlommenslyst Golfklub AF 2014
- en del af livet

Lokalregler 

PERMANENTE LOKALE REGLER - 18 huls banen

Banemarkeringer:

Hvide pæle:  Out of bounds
Gule pæle / plader:  Vandhazard
Røde pæle / plader  Parallel vandhazard
Blå pæle:  Areal under reparation
Blå pæle med sort top:  Areal under reparation med spilleforbud
Gule pæle med grøn top:  Miljøfølsomt område med spille- og adgangsforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Såfremt en bold rammer el-master eller el-ledninger på 6., 7., 8., 13. og 18. hul skal slaget annulleres og slås om uden straf.

Stien, der krydser 2., 3., 10. og 11. hul samt stien mellem 18 green og drivingrange er "ikke-flytbare forhindringer." Lempelse efter Regel 24-2.

Sten i bunkers er "flytbare forhindringer". Lempelse efter Regel 24-1.

Træflis er en løs naturgenstand.

Søen ved green på 2. hul er udlagt som miljøfølsomt område. (Gule pæle med grøn top)Et miljøfølsomt område (MFO) er et område, der af en ansvarlig myndighed er erklæret som et sådant, og hvortil adgang og/eller hvorfra spil er forbudt af miljømæssige årsager. Der må ikke hentes eller fiskes bolde.

Dette område skal spilles som vandhazard.
Vandhazarder og parallelle vandhazader: Hvis bolden findes i, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et MFO, som er defineret som en vandhazard eller parallel vandhazard, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1. Regelbogen gældende fra januar 2016 Tillæg 1 – A2 side 130 – 132.

Modificeret regel vedrørende bold og markeringsmærke på green:
"Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres."

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 straffeslag

Afstandsmåling:

For alt spil på banen gælder at en spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at  bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3.

Godkendt af DGU Marts 2016

 

Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS