Display the website in mobile format
Golfbox login

Brugernavn:

Adgangskode:

Glemt password?

Tidsbestilling

 

Ordensforskrifter 

Print
 1. Spillet på banen skal altid afvikles i overensstemmelse med etikettereglerne, som foreskrevet i golfreglernes afsnit I.
  Dvs under hensyntagen til spillets ånd, til sikkerheden på banen, til med- og modspillere, til spilletempo samt under omhyggelig omsorg for banen.
                    
 2. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn forbudt at drive ud på hul 2. 3. 10. og 11. hvis der er færdsel på tværgående vej (Kirkestien)
  Samme forbud gælder for øvrige slag, der kan forventes at krydse vejen ved spil af de nævnte huller.
   
 3. Banepersonalets arbejde på banen har fortrinsret. Der skal derfor altid tages omhyggeligt hensyn til banepersonalets sikkerhed.
  Det er således forbudt at slå til bolden, før greenkeeperen er kørt til side og har vinket frem.
   
 4. Der skal tee’s op på teestederne.
   
 5. Prøvesving på teestederne skal begrænses, og der må ikke slås tørv op.
   
 6. På fælles teesteder har den spiller fortrinsret, som er længst fremme i baneforløbet.
   
 7. Golfvogne skal placeres udenfor teestederne, og må ikke bringes nærmere end 2 meter fra greenkant. Golfvogne må ikke trækkes imellem greens og greenbunkers.
   
 8. Banens huller skal spilles i rækkefølge. F.eks. må hul 18 kun spilles af spillere, der forud har spillet hul 17.
    
 9. Der må kun startes på Hul 10, når banen er lukket på hul 1 – 9.
   
 10. Der må maksimalt være 4 spillere pr. hold.
   
 11. Det henstilles, at man spiller 3 og 4 bolde i weekends og på helligdage.
   
 12. Barnevogne og klapvogne må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke medtages på banen.  Hunde i snor må gerne medtages.
   
 13. Det er ligeledes af sikkerhedsmæssige hensyn forbudt at krydse Driving Range.
   
 14. Af hensyn til banekontrollens arbejde, skal bagmærke/greenfeekort bæres synligt under spillet på banen.
   
 15. Dresscode - der henvises til separat information.
   
 16. Overtrædelse af ovennævnte ordensforskrifter kan medføre bortvisning og karantæne fra banen.
 
Blommenslyst, 2014
 
Bestyrelsen

 

Vigtige meddelelser

Status på banerne

18-hulsbanen: Der spilles på vinterbane med oplæg overalt. 10 huller er åbne på sommergreens, og der kan spilles 18 hull ...more

Sponsorlinks
På Facebook
Følg os på FacebookFølg os på Facebook
Aktiviteter
18 huls banen:
Se også tidsbestilling i Golfbox


 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS