14. december 2018 - 02:48Nyhedsbrev 18. december 2013 

Tirsdag den 17. december 2014 konstituerede den nye bestyrelse for "Blommenslyst Golfklub af 2014" sig.

Der skal ikke sås tvivl om, hvad den vigtigste opgave for vores nye klub er.

Vi skal have tilsagn om medlemskab. Kl.: 17:00 den 17. december 2013, havde i alt 448 givet tilsagn om fuldt medlemskab. Det betyder, at vi mangler tilsagn fra mindst 52 medlemmer. Der er nedsat en ”telegruppe”, som de næste dage tager personligt kontakt til tidligere medlemmer. Målet er, at vi når 500 fuldtidsmedlemmer inden jul.

Antallet af Flexmedlemmer er nået 83 og må ses som ”delvis hjemme”
I opfordres derfor til, at give jeres tilsagn NU på følgende link:
www.blommenslyst-golf/?sek_id=227

Du kan også sende en sms med følgende besked;
Dit gamle medlemsnr. (110-xxxx) og navn til: 40 27 05 42

Den nye bestyrelse for Blommenlyst Golfklub af 2014 ser efterfølgende således ud:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Henrik Sørensen
Thomas Bendtsen
Jan Ingo Andersen
Lone Fenger Jensen
Magnus Jansa
Knud Åge Hansen
Steen Nielsen
Mogens Jørgensen
Kaj Frydendal

Efter konstitueringen blev der påsat formænd og bestyrelsesmedlemmer på de forskellige udvalg i den nye klub. Der blev oprettet et nyt udvalg, økonomiudvalget.
Økonomiudvalget har, som hovedopgave:

Økonomiudvalget består af følgende personer fra bestyrelsen

• Formand:
• Kasserer:
• Baneudvalgsformand:
• Sponsorudvalgsformand: 
• Bestyrelsesmedlem:
Henrik Sørensen
Jan Ingo Andersen
Knud Åge Hansen
Mogens Jørgensen
Magnus Jansa

 

Med venlig hilsen
Henrik Sørensen
Formand


”Blommenslyst Golfklub – en del af livet”