26. marts 2019 - 19:08Nyhedsbrev 19. januar 2014 

 

Kære medlemmer

Jeg vil gerne takke for de mange positive henvendelser bestyrelsen har fået. Desuden vil jeg også takke for den tålmodighed, der fra medlemmernes side er blevet vist her i starten af 2014.
Dette nyhedsbrev skulle gerne give jer alle et billede af, hvor langt vi er.

DGU

Det er nu lykkedes os, at blive godkendt ved DGU.
Dette betyder, at vi har fået et nyt klubnr.: = 196.

Golfbox

Der har siden optagelsen i DGU været stor aktivitet med, at få aktiveret alle medlemmer i Golfbox.
Jeg kan i dag meddele, at I nu kan logge jer på Golfbox med klubbens nye nr (196) og jeres ”gamle” medlemsnummer. Husk, at jeres adgangskode er den samme som før 1. januar 2014

Er det ikke tilfældet – SKAL du sende dit medlemsnummer til min mailadresse hurtigst muligt. henrik.sorensen65@gmail.com

Herefter vil jeg og min medhjælper, få dine oplysninger rettet i Golfbox snarest, så du kan blive registreret som aktivt medlem af Blommenslyst golfklub af 2014.

Banen:

Som I allerede har fået besked om, så er banen spilleklar under de forudsætninger, at 18 huls banen er med vintergreens og 9 huls banen er med alm. greens, så længe der ikke er frost. Jeg vil gerne påpege, at ALLE skal Tee op på fairvay og Alle skal sikre, at banen behandles ordentligt. Bl.a. skal alle huske at lægge ”græstotter” tilbage!
Der vil pr. 1. februar 2014 blive ansat en chefgreenkeeper.

Sekretariat

I dag søndag, er den ”gamle” klub blevet pakket ned og vores nye klub – Blommenslyst Golfklub af 2014” er flyttet ind.
Der er ”frivillige” vagter i sekretariatet. (mandag, onsdag og fredag)
Vagterne vil være gældende frem til medio februar, hvor bestyrelsen forventer en løsning med mere fast personale.

”Hønsehuset”

Der har været indledende møde med ”Hønsehus-udvalget” og torsdag den 23. januar 2014 er der møde mellem udvalget og formændene fra ”Klubber i klubben”. Her vil der blive afholdt dialog med det formål, at få ”Hønsehuset” op at køre.
Jeg vil dog gerne understrege, at der ikke er alkoholbevilling på stedet, hvorfor der ikke kan sælges alkohol på nuværende tidspunkt.


Blommenslyst Golfklub logo

 

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

“Blommenslyst Golfklub – en del af livet”