26. marts 2019 - 19:17Medlemsnyt den 26. januar 2014 

Hønsehuset

Torsdag den 23. januar havde vi første møde i klubbens Hønsehusudvalg.
Udvalget består af:

Lone Fenger  (Formand)
Knud Aage Hansen
Ib Røsling
Jørgen Mølgaard
Birgit Jensen

Det er besluttet, at klubben skal arbejde på at styre dagligdagen og arrangementer gennem medlemmernes deltagelse. Bl.a. blev det også besluttet, at de enkelte ”Klubber i klubben” selv skal varetage deres arrangementer i Hønsehuset.
Der vil blive oprettet en bookingordning på Hønsehuset og Ib Røsling bliver den ansvarlige.

Der er fortsat ikke alkoholbevilling, hvorfor der ikke kan sælges alkohol på nuværende tidspunkt.

DGU.-(Kort)

HUSK at vi har fået nyt DGU-nr. = 196.
I vil i den kommende tid modtage jeres nye DGU-kort.

”Medlemsbank”.

Det blev også besluttet, at der skal oprettes en ”medlemsbank” til hjælp for de arrangementer der foregår i Hønsehuset. Det drejer sig om arrangementer, som primært har deltagere udefra – bl.a. Company Days, Sponsordag, Åbent Hus dag i foråret 2014, klubturneringer m.m.

Vi har brug for din hjælp til f.eks. borddækning, anretning af mad, servicering af gæsterne, af- og oprydning.

Medlemsbanken skal bestå af mindst 25 – 30 medlemmer. Derved kan vi undgå, at mangle arbejdskraft ved klubbens arrangementer. Arrangementerne giver klubben gode indtægter.

Har du lyst og interesse så skriv til mig på: henrik.sorensen65@gmail.com

Blommenslyst Golfklub logo

 

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

“Blommenslyst Golfklub – en del af livet”