23. marts 2019 - 08:03Medlemsnyt den 30. april 2014 

Åbent Hus den 27. april

En rigtig god dag for klubben. Vi havde 30 besøgende og samme dag fik vi 3 nye medlemmer og en del prøvemedlemsskaber. I alt har vi nu 22 prøvemedlemsskaber i klubben.
30 besøgende lyder måske ikke af meget, men antallet var til vores kapacitet.
Vores gæster fik en rigtig god oplevelse. Der var liv i klubben og sidst men ikke mindst var vejret med os. En dejlig dag.

En fyldt Driving Range og en glad vinder af et prøvemedlemsskab. golfensdag.jpg

Sluttelig vil bestyrelsen endnu engang understrege vigtigheden af frivillige i klubben. Medlemsbanken, begynderudvalg, banekontrol etc. og de mange som i dagligdagen sikre, at vores gæster mødes af pæne og nydelige forhold – TAK.
 

Sandwich

Der sælges nu sandwich fra køl. De ligger pt. i køleskabet til højre ved trappen. Så snart vores kølemaskine til højre ved hovedindgangen er kommet i gang, vil man kunne trække sandwich fra maskinen.
Med hensyn til bestilling af smørebrød, har vi nu fået aftalt med Super Best, at der kan bestilles senest 2 dage før.
 

Rengøring i sekretariat og forhallen.

Der søges efter 2 til 3 medlemmer, som vil påtage sig denne opgave. Mængden vil blive aftalt i samarbejde med Kirsten Boller.
Venligst henvend jer til: Formand, Henrik Sørensen indenfor de næste 8 dage.
 

Parkering i gården

Parkering i gården er tilladt for sekretariat, Chefgreenkeeper, Pro/træner og bestyrelsen.
 

Opgravning

Fjernvarme Fyn vil i den kommende tid grave op til fjernvarme langs med Vejruplundvej. De starter i uge 18 og opgravningen må forventes at tage ca. 6 uger.
Bagerst på vores store P-plads vil der i en periode være opbevaringsplads for Fjernvarme Fyn.
 

Puslingegolf

Klubben starter puslingegolf den 10. maj 2014 kl. 11.00 – 12.00.

Puslingegolf foregår hver lørdag i maj, juni, august og september måned i dette tidsrum.

Har I børn/børnebørn i aldersgruppen 4 til 10 år, som kunne tænke sig at prøve at spille golf, så kan I kontakte Lone Fenger på mail lone_fenger@mail.tele.dk.

Lone og Mogens har meddelt, at de gerne vil stå for puslingegolf i år

Til puslingegolf SKAL der være en forælder eller bedsteforælder til stede, som deltager sammen med barnet.

  
Blommenslyst Golfklub logo

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"