23. marts 2019 - 07:29Medlemsnyt den 1. juni 2014 

Klubbens tilstand

Kære medlemmer.
Vi har været i gang i 5 måneder, hvor mange udfordringer og opgaver er løst, andre er sat i gang ved hjælp af det ansatte personale eller ved frivillig hjælp fra medlemmerne.
Uden den utrolig positive tilgang til tingene fra personale og de frivillige, ville det have set meget anderledes ud.

Vi er godt i gang med vores første sæson, og jeg glædes ved de mange positive henvendelser, som jeg møder i klubben.
Al start er svær, og vi har forsøgt at løse nogle opgaver på nye måder og med andre tanker og ideer.
Vi har gjort mange ting rigtigt. Den støtte I viser os i det daglige foreningsarbejde, udmønter sig i god stemning i bestyrelse og klub, hvilket helt klart er til gavn for os alle.
Medlemstallet er støt stigende. Vi er pr. 1/6 2014 618 medlemmer og har 30 prøvemedlemmer som forhåbentlig bliver til en del nye medlemsskaber. Vores forhåbentlig nye medlemmer giver udtryk for en god introduktion til golfen gennem vores protræner og et hårdtarbejdende begynderudvalg.

Vi har som noget nyt etableret puslingegolf hver lørdag formiddag, hvor ca. 9 børn deltager med deres forældre eller bedsteforældre.
”Medlemsbanken” kører på trods af et faldende deltagerantal. Vi kunne godt bruge lidt flere medlemmer til medlemsbanken! Der er organiseret frivillig hjælp på banen.

Vores aktivitetskalender er fyldt op med deltagere udefra og egne medlemmer. Hjemmesiden er blevet opdateret til gavn for os og gæster.

Sekretariatet fungerer optimalt. Vores bane er i utrolig flot stand, hvilket skyldes et godt stykke professionelt udført arbejde af vores greenkeepere.

Hønsehuset er hårdt spændt for af mange arrangementer. Der stilles store krav til, at vi alle sammen bidrager med at opretholde vores hyggelige cafe på et niveau, som også fødevaremyndighederne kan acceptere. Indtil videre og forhåbentlig fremadrettet vil dette lykkedes.
Turneringer internt i klubben er velbesøgt. Det er dejligt som formand, at komme til disse arrangementer og se den entusiasme som arrangører og deltagere viser. Der er altid flotte præmier til de dygtige golfere. Det er godt gået!

Dagligdagen kører i vores klub. Sådan skal det også forsætte.

Her i skrivende stund, hvor jeg også sidder og tilmelder mig til Stiften Cup, glædes jeg over hvor mange af vores medlemmer, der er tilmeldt den turnering.
Husk, vi skal være stolte af at komme fra Blommenslyst Golfklub af 2014.
 

Økonomi

Klubben har en stram økonomi. Alligevel lykkes det os i samlet flok, at løfte de opgaver vi har.
Bestyrelsen har et klart mål for 2014, hvilket er, at mindske kassekreditten mest muligt, så sæsonen 2015 bliver lidt lettere på det økonomiske plan.
 

Driving Range

Hjælp til boldopsamling!

Lørdage og tirsdage mangler vi frivillige
til boldsamling på driving range.

Hvis der er nok, som melder sig, bliver det kun én gang om måneden,
vi behøver din hjælp.

Så hvis du kan afse tid til dette, så meld dig hurtigst muligt til:

Kaj Frydendal
telefon 24 25 11 60

 

Start på Hul 10

Bestyrelsen har besluttet følgende med hensyn til start på Hul 10:

Ordensforskrifterne – Regel nr. 9:

Der må kun startes på Hul 10, når banen er lukket på hul 1 – 9.
 

Alarm 112

112app.pngHar du husket at downloade 112app på din smartphone. Den kan ved opkald angive den eksakte position til alarmcentralen, hvilket giver redningsfolkene bedre mulighed for at finde jer på f.eks. banen.
I kan læse mere om den på http://www.112app.dk
 

  
Blommenslyst Golfklub logo

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"