23. marts 2019 - 07:47Medlemsnyt den 14. august 2014 

Kære medlemmer

Sommeren er nu på vej ind i sin sidste måned. Inden vi ser os om, banker efteråret på. Men i skrivende stund må vi alle erkende, at sommeren set fra jordhøjde har været helt fantastisk i vores dejlige land.
Bestyrelsen håber, at I alle har haft en rigtig god sommerferie.
 

Banen

Vi har haft mange gæster på banen med positive reaktioner. Vejret har i den grad haft indflydelse på vores bane.
Vanding er en bekostelig affære og dette har ført til, at vi pt. oplever at bl.a. vores greens har nogle ujævnheder. Uden jeg skal gøre mig til fagperson, kan jeg da nævne lidt om årsagen. Den etårige græs er gået ud (normalt) og på de steder, har det nye græs haft sine vanskeligheder med at komme frem. Da vanding er dyrt, har vi sikret os, at der er blevet vandet i et sådan omfang, at vi har sikret greens uden de helt store skader. Bevæger man sig til andre baner bl.a. i Horsens oplever man lignende tilstande der.
Med den regn vi i disse dage oplever, forventer vi, at vores greens rimeligt hurtigt kommer tilbage i en god stand.
 

Personale

På personalesiden sker der også ændringer. Kaj Lysemose stopper i august. Ferie og pension venter på ham. Bestyrelsen vil gerne på vegne af klubben sige en stor tak til Kaj for den indsats han har bidraget med. Tilbage er Kenn, Martin, Poul og de frivillige, der støtter og hjælper vores dygtige greenkeepere i dagligdagen.
Det vil dog undre mig, hvis vi ikke også skulle støde på Kaj i løbet af efteråret og vinteren.
 

Eliteholdet

Eliteholdet vandt deres turnering og skal nu videre i kvalifikationsspillet. Vi håber, at disse dygtige golfspillere vil tage til Søllerød og sikre oprykningen. Et stort held og lykke skal lyde herfra.
 

Klubmesterskab

Klubmesterskabet afholdes den 23. og 24. august. Jeg glæder mig til at deltage på lige fod med alle andre. Mit hcp. på 22,3 vil nok vise sig at være en smule for højt, til at placere mig i toppen. Til gengæld glæder jeg mig til, at opleve mange af vores dygtige spillere.
”Good Luck” til jer. Jeg skal nok gøre mit  :)
Tilmeldingen er åben frem til den 20. august kl.: 12:00
 

Bedre ”udsigt”

I samarbejde med hønsehusudvalget har bestyrelsen valgt at støtte op om pudsning af vinduer. I vil indenfor den nærmeste fremtid opleve, at vinduerne i vores bygninger igen vil blive gennemsigtige. Der er indgået aftale om 3 x udvendig og 2 x indvendig vask pr. sæson. Vi kunne dog ikke vente til foråret og har derfor bestilt firmaet til at komme hurtigst muligt.
 

Frivilligmatch

Den årlige frivilligmatch foregår den 11. oktober. Denne dag vil bestyrelsen gerne ser de mange, som bidrager med en indsats til klubben. Der kommer invitationer ud i starten af september.
Bestyrelsen deltager i form af varetagelse af hønsehus, konkurrencer samt sørger for diverse overraskelser i løbet af de timer det hele foregår.
 

Betalingssystemer

Ved betalingsanlægget er det nu muligt at betale ved hjælp af Pay4it og Mobilepay. Vi afventer lige nu, at Nykredit lancerer Swippbetaling.
 

Klubbens ve og vel

Vi har nu været i gang i et halvt år.
Vores økonomi er stram, men vi holder os på den rigtige side af det vedtagne budget fra den stiftende generalforsamling.
På nogle områder har vi færre udgifter. På andre må vi erkende øgede udgifter. Vigtigst af alt. Vores budgetterede kassekredit holdes indenfor budgettet. Og det er vigtigt. Det er kassekreditten, der skal vise os retningen i 2014 og 2015. Jo lavere – jo bedre.

Medlemstallet pr. 1. juli 2014:
• 477 fuldtid
• 29 ynglinge/junior
• 8 puslinge
• 102 Flexmedlemmer
• 41 prøvemedlemmer
• 23 andet

I alt er vi 680 registrerede medlemmer. Det er flot.
 

Tanke:

I en forening afholdes ofte Nytårskur. Jeg tænker, om der skulle være 3 til 5 medlemmer, som sammen med mig vil arrangere en sådan. Det vil foregå den 31. januar fra kl.: 11:30 – 14:00, hvor der kl.: 12:00 (middag) vil blive skålet godt nytår. Der vil ikke blive serveret mad, men der vil være lidt sødt og vådt til smagsløgene.
Kunne du tænke dig at være med til at arrangere dette, så kontakt mig på henrik.sorensen65@gmail.com
 

  
Blommenslyst Golfklub logo

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"