14. december 2018 - 01:36Medlemsnyt den 25. maj 2015 

Kære medlemmer
 

Godkendelse ved Odense Kommune

Blommenslyst Golfklub af 2014 er nu en godkendt forening i Odense Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Dog vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling fremsætte ændringsforslag til vores vedtægter på grund af lovens krav. Bl.a. skal det fremgå tydeligt at vi er en selvstændig forening og at vi er åben for alle.

Men hvad betyder en godkendelse så helt konkret?

Det betyder, at vi fremadrettet kan søge aktivitets- og lokaletilskud efter gældende regler. Vi får mulighed for at søge Idrætspuljen og Udviklingspuljen i Odense Kommune.

I skrivende stund er der fremsendt en ansøgning til Idrætspuljen om samarbejde mellem vores forening og lokale skoler. Dette projekt går i al sin enkelthed ud på, at få flere børn og unge til at spille golf.

I Odense Kommune vil vi også få mulighed for at søge 2:1 puljen. 2:1 puljen er primært til mindre renoveringsarbejde, små om- og tilbygninger. Klubben skal finansiere 1/3 og kan søge om 2/3 af udgiften i kommunen. Denne pulje har stor søgning, og der udbetales tilskud efter nogle klare kriterier, bl.a. er et utæt tag højere prioriteret end et nyt køkken, nye møbler mm.
 

Vand og søer

En to timers tur rundt på vores bane sammen med to fagpersoner fra Miljøafdelingen i By- og Kulturforvaltningen, gav os et klart billede af, hvilke muligheder vi har for at sikre os mod vand på banen og istandsættelse af vores søer

Vores greenkeeper fik gode råd og rådgivning i forskellige løsningsmodeller. Disse vil nu indgå i den overordnede plan for vores bane.

De var meget interesseret i vandhullet ved hul 2. Dette vandhul er ifølge fagpersonernes fagsprog en ”stjernebiotop”. Oversat til dansk betyder det, at vi er i besiddelse af et unikt naturvandhul, som på sigt skal bevares, som det er i dag.
 

”Venne-match”

Som led i vore bestræbelser på at rekruttere nye medlemmer, afholder vi VENNE-MATCH

Invitér en ven - som ikke spiller golf - med på banen

Tirsdag den 9. JUNI 2015, mødetid senest kl. 16.00

Vi spiller Greensome på 18-hulsbanen med gunstart kl. 16.30. Vi spiller de huller vi kan nå og stopper spillet præcist kl. 19.00, hvorefter vi mødes i Hønsehuset til hyggeligt samvær.

Prisen er kr. 100,- som dækker 2x 3 stk. golfmad
samt en øl eller vand til jer hver efter matchen.

Tilmelding og betaling: via Golfbox.

Hvad er Greensome;

Greensome er en variation af Foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i Foursome.
 

Ny maskine

Så er det slut for personalet at bruge skovl når der skal udføres større opgaver med sand, jord og bl.a. topdressing. Vi har fået ny traktor. Den lille blå er byttet ud med en lille grøn.

GrønTraktor.jpg

Gavle

I den kommende tid vil I opleve, at gavlene på vores bygninger vil blive pudset op. En gruppe frivillige har sagt ja til at udføre arbejdet. En stor tak til jer.

Automat.jpg

Hønsehuset

På trods af de problemer vi har haft med vores maskiner til salg af øl, vand og kaffe har vi valgt at udvide sortimentet. Det er nu muligt at købe chokolade, slik, juice og andet godt fra den ny salgsmaskine.

Velbekomme.

 

Film om Blommenslyst Golfklub af 2014

Så kan du se filmen, som Rasmus og Peter fra HTX-Kold College udarbejdede om vores klub i april 2015. Det var deres IT/Kom projekt på 3. årgang.

Med stolthed kan jeg fortælle, at de fik 12 for projektet. Tillykke til dem begge og tak for en rigtig hyggelig film om vores klub.

Link til YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ARwDQWtjjg8
 

Puslingegolf

Husk, at vi spiller alle lørdage fra kl. 10.00 til kl. 11.00
 

Ny klubtrøje.

Så kan der købes klubtrøje. Model PUMA med logo.

Pris: 299,- kr. pr. stk. Ved køb af 2 stk. 500,- kr.

De kan ses, prøves og bestilles i sekretariatet.

Klubtrøjer.jpg

Fås også i blå!
 

En lille hjælp til et lokalt medlem!

Rasmus Nielsen, Vejrupvej 9 skal på et længere udlandsophold. Han har derfor sit hus til leje for en længere periode. Skulle der være interesserede kan Rasmus kontaktes på mobil:  22 34 56 79

Lidt billeder fra stedet:

Vejrupvej9-1.jpg         Vejrupvej9-2.jpg
 

 
Blommenslyst Golfklub logo

 
Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand
 

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"