14. december 2018 - 01:16Medlemsnyt den 28. oktober 2015 

Kære medlemmer
 

Klubbens ve og vel.

Sæsonen er på vej mod slutningen. Vinteren står for døren, og den snart forgangne sæson må siges at have haft mange spændende udfordringer.

Skolegolf, som nok har været den største udfordring, har været en stor succes. Vi har i løbet af efteråret haft ca. 100 elever fra Ubberud og Tarup skole gennem et golfforløb. De reaktioner, vi har fået retur, er meget positive. Eleverne er meget glade, når de har været hos os, og det resulterede i et forældrearrangement den 24. oktober, hvor vi både kunne fortælle om og vise vores klub frem. Fremadrettet betyder det samtidigt, at vi nu planlægger prøvemedlemsskaber på familiebasis, hvor vi har en klar forventning om, at vi i den kommende sæson kan starte en juniorafdeling op med mellem 8 og 12 spillere.

20151028-1.jpg

I foråret støder Sanderumskolen til. Vi håber, at der også fra Sanderum vil være enkelte juniorspillere, så vores mål om 15 til 20 nye juniormedlemmer opfyldes. Vi tror på det.

Begynderudvalget har gennem hele forløbet bidraget med en uvurderlig indsats. Men successen har også sine nye udfordringer. Hvis Blommenslyst Golfklub af 2014 fremadrettet skal udvikles på juniorområdet, skal vi også have frivillige til at deltage i dette. Det vil kræve et juniorudvalg, som i samarbejde med vores Pro-træner Andrew Martin kan varetage en sådan afdeling. På budgettet for 2016 har vi afsat midler til et juniorudvalg.

Da vi nu er en godkendt forening i Odense Kommune, har vi ansøgt Odense Kommunes 2:1 puljen om penge til at få udført en række vedligeholdelsesmæssige arbejder, der på sigt vil gavne vores bygninger og dermed skabe et pænere miljø i og omkring vores klubhus og sekretariat. Vi forventer svar i slutningen af november.

Vi er i dag den 6. største klub på Fyn mht. fuldtidsmedlemmer. Det er bestyrelsen stolt af. Men vi må ikke ligge på den lade side. Gennem det sidste 1½ år har jeg arbejdet på muligheden for samarbejde med andre klubber. Grundlæggende må siges, at det vigtigste i et sådan samarbejde er tillid. Blommenslyst Golfklub af 2014 er nu nået dertil, at vi fra den 1. januar 2016 er en del af KLUB 81.

KLUB 81.

Fra den 1. januar 2016 indgår vi i KLUB 81, som er et samarbejde mellem 4 fynske golfklubber/foreninger. Samarbejdet betyder, at fuldtidsmedlemmer mod betaling af 800,- kr. kan spille på 3 andre fynske golfbaner hele sæsonen.

De 3 øvrige klubber er Faaborg Golfklub, Svendborg Golfklub og Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg.

Skulle du have interesse for at være medlem af KLUB 81, skal du henvende dig til mig på

henrik.sorensen65@gmail.com

Opgiv dit navn, efternavn og medlemsnummer på mailen

Skal dette samarbejde blive en succes, forventer bestyrelsen, at mindst 35 fuldtidsmedlemmer tilmelder sig KLUB 81.

 

Puslingegolf - sæsonafslutning

Sæsonen blev afsluttet med stor aktivitet på vores anlæg. Den yngste var 2½ år gammel, og hvem kan ikke blive en smule misundelig på dette sving.

20151028-2.jpg 20151028-3.jpg 20151028-4.jpg

 

Generalforsamling 2016

Det er lidt tidligt at melde datoen ud. Men erfaringer fra sidste forår er, at enkelte var lidt overrasket over, at datoen var fremrykket i forhold til tidligere år. Igen i år er generalforsamlingen fremrykket, primært pga. påsken, som falder tidligt.

Generalforsamlingen foregår onsdag den 2. marts 2016 på Næsby Lund Kro. Det betyder, at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. februar 2016.

 

Referater fra bestyrelsen

Jeg har igen i denne sæson fået henvendelser mht. godkendte referater. Specielt mht. tidsrammen fra bestyrelsesmøder til offentliggørelse på hjemmesiden. Alt i alt hænger det sådan sammen, at referater bliver godkendt efterfølgende på næste bestyrelsesmøde. Dette betyder, at der er en tidsfrist på ca. en måned (+) før et referat bliver godkendt og offentliggjort. Dette kan ikke ændres da, vi er afhængige af, at bestyrelsen først godkender før offentliggørelse.

Medlemsnyt vil altid afspejle beslutningerne i bestyrelsen, og vi sikrer derved den nødvendige og hurtige kommunikation til medlemmerne.

 

Hønsehus

Hønsehuset har været til debat mht. udlejning til private formål.

Bestyrelsen har besluttet, at Hønsehuset ikke kan lejes på privat basis. Hønsehuset er vores klubhus og kan kun bruges til klubaktiviteter. Da vi pt. ikke er i besiddelse af de økonomiske rammer for at have fast personale på Hønsehuset kan og vil bestyrelsen heller ikke åbne for privatudlejning. Vi må erkende, at så langt i udvikling af klubbens økonomi er vi ikke på nuværende tidspunkt.

 

Egen mad i og omkring Hønsehuset.

Bestyrelsen har endnu engang fået henvendelse mht. indtagelse af egen medbragt mad. Det har endnu engang været til debat og drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt ikke at åbne op for denne mulighed. Der er indgået aftaler med vores nuværende leverandør MENY. Denne aftale indbefatter bl.a. at de indkøb klubben har mht. mad medfører et sponsorat til klubben.

Vi har til gengæld øget indsatsen for markedsføringen for at bestille mad. Når der bookes på Golfbox bliver der gjort opmærksom på muligheden for bestilling af smørrebrød.

Denne løsning holder vi fast på, da økonomien i den nuværende aftale med MENY i Korup er af en sådan størrelsesorden, at vi ikke ønske at ændre på reglerne.

”Der må IKKE indtages egen medbragt mad og drikkelse i og omkring Hønsehuset”

 

Banen

Vinteren er på vej. Dette betyder, at forholdene på banen vil ændre sig. Også i år ønsker vi, at passe på banen. Vi ønsker en bane, der er klar til foråret, og det betyder, at vi også denne vinter vil indskærpe, at vi alle sammen har et ansvar.

I skal derfor være opmærksomme på de udmeldinger, der kommer fra baneudvalget mht. lukning og ændringer.

Allerede nu er det meget vigtigt, at vi alle sammen sørger for at lægge op på fairways og retter nedslagsmærker op.

Vores ”Pay and Play” bane og 18 huls banen nåede den budgetterede indtægt i slutningen af september.

Generelt må siges: Pas på vores bane. Den skal være klar til foråret 2016 og give medlemmer og besøgende en lige så stor oplevelse som den har gjort i 2015. Vi har i 2015 fået stor ros af gæster og medlemmer for vores flotte bane.

 

Regionsgolf

Der afholdes informationsmøde vedr. Regionsgolf

Torsdag den 12. november 2015 kl.: 19:00 i Hønsehuset.

Der kommer dagsorden ud til alle medlemmer gennem vores mailsystem sidst i denne uge.

 

Sportslige resultater

På Odense Golfklubs anlæg tog vores Superkaniner pokalen i ”Den fynske Superkaninturnering” – Det er flot gået – Stort tillykke.

20151028-5.jpg 20151028-6.jpg                  

 

Nytårskur

Husk. Vi afholder nytårskur den 31. december 2015 fra kl.: 11:30 – ca. 13:00.

Der kommer information om dette i slutningen af november.

20151028-7.jpg

 

 

Hjælp til ”Onsdagsholdet”

Hver onsdag har en flok ”unge” drenge valgt at møde op, og deltage i forskellige opgaver i og omkring vores bygninger. Gruppen af ”unge” mænd kunne godt tænke sig, at der var lidt flere hænder. Jeg vil derfor tage deres udfordring op: Er du ”ung”, frisk og ikke arbejdsramt, og kunne du tænke dig at give en hånd med i denne gruppe, så kontakt mig på mail: henrik.sorensen65@gmail.com

 

”Hole in One” i 2015

HoleInOne3.jpg

Christian Krause Andersen      Hul 13, 18 huls banen
(Barløseborg)

Henrik Arentsen                     Hul 16, 18 huls banen

Jørgen Rasmussen                 Hul 2, 9 huls banen

Jørgen Eskesen                     Hul 3, 9 huls banen

Bent Lundgren                       Hul 4, 9 huls banen

Morten Ramirez                     Hul 5, 9 huls banen

 

Vinaftale med Kjær Sommerfeldt

Køb vin gennem klubben og støt med 5 % af indkøbet. Du får selv 10 %.

Der betales direkte ved bestilling!

Link: Vin ved Kjær Sommerfeldt

 

Klubtrøje.

Har du ikke købt en af vores flotte trøjer, så overvej det. De er flotte og behagelige at have på.

Model PUMA med logo

Prisen er 299,- kr. pr. stk.

Ved køb af 2 stk. 500,- kr.

De kan ses, prøves og bestilles i sekretariatet.

Fås også i blå! Og sort
 

 
Blommenslyst Golfklub logo

 
Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand
 

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"