26. marts 2019 - 20:23Indkaldelse til generalforsamling i Blommenslyst Golfklub af 2014 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blommenslyst Golfklub af 2014

Dato: Onsdag den 2. marts 2016

Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N

Tidspunkt: kl. 19.00
 

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
   
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   
 4. forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
   
 5. Forslag fra bestyrelsen
  Vedtægtsændringer i:
     I.   Ændring af tekst i § 2
     II.  Tilføjelse af tekst i § 3
     III. Ændring og præcisering af tekst i § 6
     IV.  Ændring af tekst i § 7
     Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
         Forslag til ændringer i vedtægterne den 2. marts 2016.pdf
   
 6. Forslag fra medlemmerne
   
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
     Henrik Sørensen - modtager genvalg
     Magnus Jansa - modtager genvalg
     Steen Nielsen - modtager genvalg
     Knud Aage Hansen - modtager genvalg
     Mogens Jørgensen - modtager ikke genvalg
   
 8. Valg af mindst 2 suppleanter
   
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
   
 10. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne


Blommenslyst Golfklub logo

 

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand

Mobil: 24 88 56 83
Mail: henrik.sorensen65@gmail.com

 

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"