18. marts 2019 - 15:09Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blommenslyst Golfklub af 2014 

Dato: Onsdag den 22. marts 2017

Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N

Tidspunkt: Kl.: 19:00

 

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
   
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
  1. Ændring af kontingent
   Bestyrelsen forslår kontingentstigning på 200,- kr. Gældende for følgende medlemsskaber:
 1. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen
    
 2. Forslag fra medlemmer
   

1. Forslag 1 fra medlemmer

”Spise medbragt mad i alle bygninger og på omkringliggende arealer i tilknytning til Blommenslyst Golfklub af 2014. Dette gælder også i ”Cafe Hønsehuset”.

2. Forslag 2 fra medlem

”Dispensation til at transportere sig på mobilt køretøj i vinterperioden samt alternativ til et evt. nej, at der gives nedslag i kontingent”

3. Forslag 3 fra medlem (indeholder to ikke sammenhængende punkter)

Punkt 1:

Matcher med Gun-start kan påbegynde matcher fra kl. 09.00 på hverdage.

Punkt 2:

Der anlægges 18 huller med vintergreens.

Alle forslag (I deres fulde længde) er tilgængelig ved opslag i sekretariatet fra den 13. marts 2017!

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   
     På valg er:

I. Lone Fenger - modtager genvalg

II. Arno Pedersen - modtager genvalg

III. Ib Røsling – modtager ikke genvalg

IV. Jørgen Rasmussen – modtager ikke genvalg

 1. Valg af mindst 2 suppleanter
   
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
   
 3. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Blommenslyst Golfklub logo

Med venlig hilsen

Henrik Sørensen
Formand
Mobil: 24 88 56 83
Mail: henrik.sorensen65@gmail.com

"Blommenslyst Golfklub - en del af livet"