Blommenslyst GolfklubBlommenslyst Golfklub AF 2014
- en del af livet

Medlemsinformation 

 

For medlemmer af Blommenslyst Golfklub af 2014.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Blommenslyst Golfklub af 2014

 

 

 

Dato: Onsdag den 20. marts 2019

Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N

Tidspunkt: Kl.: 19:00

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter for 2019
 5. Forslag fra bestyrelsen
  1. Bilag 1: Fastsættelse af medlemskontingent for 2020
 6. Forslag fra medlemmer
  1. Bilag 2: Forslag fra Birgit Jensen vedr. ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
  2. Bilag 3: Forslag fra Poul Jacobsen vedr. priser for medlemskab i alle kategorier.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er

 1. Arno Pedersen– modtager Ikke genvalg
 2. Lone Fenger Jensen – modtager genvalg
 3. Kim Elmelund – modtager genvalg
 1. Valg af mindst 2 suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Eventuelt

NB. Bilag, årsregnskab og forslag til kontingent offentliggøres senest den 6/3.

 

På bestyrelsens vegne

 

Med venlig hilsen

 

Per Sehested-Blad

Formand

Mobil: 20 90 95 23

Mail: d178551@dadlnet.dk

 


 

 • Sidste nyt på hjemmesiden

  21/3-2019
  Turneringskalender og klubmatcher 2019

  13/3-2019

  Teoretisk undervisning (Regelundervisning 2019) Det forventes du deltager i 2 teoretiske og 1 praktisk modul (På banen med regelunderviserne) Regelundervisningen afsluttes med en online regelprøve ...læs mere

  13/3-2019

  Arbejdsplan Blommenslyst 2019   Tirsdage                     Danny      (Uge 14-26)  (Uge 33-39) 11.00-12.00                Skolegolf-Enkeltlektioner 13.00-14.00                Holdtræning for klu ...læs mere

  13/3-2019

  13/3-2019

  Består af 3 moduler   2 teoretiske ca 2 timer 1 praktisk   Teori 1 Teori 2 Praksis 3 April Tirsdag ...læs mere

  Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS