Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Blommenslyst Golfklub af 2014
Vis siden i mobilvisning
 

 
Aktuelt
Aktuelt

Status på banerne

9-hulsbanen er lukket til begyndermatcher lørdage kl. 14.30 - 16.30

9-hulsbanen er åben for medlemmer og gæstespillere på alle andre tidspunkter.

Da det er Pa ...læs mere

Kontingent 

Medlemskategori Bemærkning Pris pr. år
Senior Fuldt medlemskab med alle rettigheder.  6.510,-
Flex1 Flex medlemskab med begrænsede rettigheder.
Fuld greenfee pr. runde
2.460,-
Flex9 Flex medlemskab med frit spil på 9-huls banen (9 huls medlemskab) 4.660,-
Ynglinge  19 - 29 år, til og med det kalenderår, man fylder 29 3.860,-
Juniorer 11 - 18 år, til og med det kalenderår, man fylder 18 1.390,-

Juniorer
prøvemedlemskab

varighed 2 mdr. 375,-
Puslinge 4 - 10 år, gælder for april + maj + juni + august + september 700,-
Langdistance   3.490,-
Passiv   800,-
Golfkørekort Se priser under Golfkørekort priser  
Årskort til 9-huls banen Pay and Play 2.300,-
10-turs kort til 9-huls banen Voksne

Juniorer

Enkelt greenfee billet
1.200,-

800,-

150,-
Dansk Golf Union Indeholdt i kontingentet  
Kollektiv ansvarsforsikring Indeholdt i kontingentet  
Træningsbolde Inklusiv i alle medlemsskaber  
Bagskab Spørg om pris i sekretariatet  
Krolf Uden golf medlemskab 400,-
Krolf Med golf medlemskab 200,-
Krolf inkl. leje af udstyr Uden golf medlemskab 550,-

 
Betalingstermin
: Kontingentet opkræves helårlig (pr. 1. januar) eller halvårlig (pr. 1. januar og 1. juli) efter eget valg.

Opkrævningsgebyr: Hvis man har valgt halvårlig opkrævning pålægges et opkrævningsgebyr på kr. 50,- for opkrævningen for 2. halvår.

Rykkergebyr: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr.

Bemærk! Træningsbolde er inkluderet i alle medlemsskaber.

 

Bemærk følgende i henhold til klubbens vedtægter § 4

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Samme varsel skal anvendes ved overgang til passivt medlemskab.
 

Skift af medlemskategori

  • Fra højere til lavere kategori kan ske pr. 1. januar eller 1. juli og skal varsles 3 måneder i forvejen.
    Indskud refunderes ikke, men hvis man senere skifter tilbage til den høje kategori, skal der ikke betales fornyet indskud.
     
  • Fra lavere til højere kategori kan ske straks mod betaling af forskellen mellem indskud og kontingent for resten af perioden.
 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS