Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Blommenslyst Golfklub af 2014
Vis siden i mobilvisning
 
 
Aktuelt
Aktuelt

Status på 9-hulsbanen og 18-hulsbanen

18 - hulsbanen:

18-hulsbanen er åben for medlemmer og gæstespillere med gyldigt DGU kort og handicap på max. 53. Alle skal booke starttid på GolfBox og der bet ...læs mere

Kontingent 

Medlemskategori Bemærkning Pris pr. år
Senior Fuldt medlemskab med alle rettigheder.  6.610,-
Flex1 Flex medlemskab med begrænsede rettigheder.
Fuld greenfee pr. runde
2.560,-
Flex9 Flex medlemskab med frit spil på 9-huls banen (9 huls medlemskab) 4.760,-
Ynglinge  19 - 29 år, til og med det kalenderår, man fylder 29 3.960,-
Juniorer 11 - 18 år, til og med det kalenderår, man fylder 18 1.490,-
SU-kontingent for studerende under 29, der kan fremvise gyldigt studiekort 2.100,-
Familiemedlemskab for 2 voksne + 2 børn (Prisen gælder for det 1. år. Se mere i linket) 2.500,-

Juniorer
prøvemedlemskab

varighed 3 mdr. 375,-
Puslinge 4 - 10 år, gælder for april + maj + juni + august + september 700,-
Langdistance   3.590,-
Passiv   900,-
Golfkørekort/Prøvemedlemskab   595,-
Årskort til 9-huls banen Pay and Play 2.300,-
10-turs kort til 9-huls banen Voksne

Juniorer

Enkelt greenfee billet
1.200,-

800,-

150,-
Dansk Golf Union Indeholdt i kontingentet  
Kollektiv ansvarsforsikring Indeholdt i kontingentet  
Træningsbolde Inklusiv i alle medlemsskaber  
Bagskab Spørg om pris i sekretariatet  
Krolf Uden golf medlemskab 500,-
Krolf Med golf medlemskab 250,-
Krolf inkl. leje af udstyr Uden golf medlemskab 650,-

 
Betalingstermin
: Kontingentet opkræves helårlig (pr. 1. januar) eller halvårlig (pr. 1. januar og 1. juli) efter eget valg.

Opkrævningsgebyr: Hvis man har valgt halvårlig opkrævning pålægges et opkrævningsgebyr på kr. 50,- for opkrævningen for 2. halvår.

Rykkergebyr: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr.

Bemærk! Træningsbolde er inkluderet i alle medlemsskaber.

 

Bemærk følgende i henhold til klubbens vedtægter § 4

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. 

Det vil sige senest den 1. oktober for virkning pr. efterfølgende 1. januar eller

senest den 1. april for virkning pr. efterfølgende 1. juli.

Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Samme varsel skal anvendes ved overgang til passivt medlemskab.
 

Skift af medlemskategori

  • Fra højere til lavere kategori kan ske pr. 1. januar eller 1. juli og skal varsles 3 måneder i forvejen.
    Indskud refunderes ikke, men hvis man senere skifter tilbage til den høje kategori, skal der ikke betales fornyet indskud.
     
  • Fra lavere til højere kategori kan ske straks mod betaling af forskellen mellem indskud og kontingent for resten af perioden.
 
Blommenslyst Golfklub   -   Vejruplundvej 20   -   5491 BlommenslystTelefon: 65 96 71 20       E-mail: info@blommenslyst-golf.dk   Kontakt Webmaster   Administration   Golfbox   Søg  Sitemap
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS