Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Blommenslyst Golfklub af 2014
Aktuelt
Aktuelt

Status på banerne

 

9-hulsbanen er åben for medlemmer og gæstespillere. Alle med DGU kort kan booke starttid på GolfBox. Pay & Play spillere kan kun betale greenfee med mobilepa ...læs mere

Generelle Turneringsbetingelser 

Gyldighed

Dette turneringsreglement er gældende ved alle turneringer der afholdes af Blommenslyst Golfklubs turneringsudvalg

Regler

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler, som udstikkes af DGU.
Golfreglerne kan ses her:   DenOfficielleGuideTilGolfreglerne2019.pdf (pdf-fil ca. 2,7MB)
Dette reglement er et supplement til de til enhver tid gældende golfregler.
Reglerne i dette reglement er gældende såfremt andet ikke er anført i turneringspropositionerne.

Deltagere

Alle turneringer er lukkede medmindre andet fremgår af opslaget.
Alle aktive medlemmer samt sponsorer kan deltage i alle individuelle turneringer.
Juniormedlemmer kan deltage i alle turneringer, med mindre andet fremgår af turneringspropositionerne. Juniormedlemmerne betaler fuldt turneringsfee.

Ledelse

Turneringskomiteen leder turneringen. En person i turneringskomiteen er turneringsleder og dommer.
Eventuelle tvister afgøres af dommeren, og dennes afgørelse er endelig jævnfør regel 34-2.
Turneringslederen har det endelige ord.

Handicaprækker

Række

Herrer
hcp-index

Damer
hcp-index

A

+2,0 - 15,2

+2,0 - 15,2

B

15,3 - 25,0

15,3 - 25,0

C

25,1 - 36,0

25,1 - 36,0

D

37 - 42

37 - 42

Hvis deltagerantallet i en række er under 6, kan turneringskomiteen vælge at sammenlægge rækken med en anden eller flere rækker.

I turneringer, som juniorer kan deltage i, oprettes en juniorrække.

Tilmelding

Tilmelding sker online på Golfbox (www.golfbox.dk).

Afbud og udeblivelse

Tilmeldingen er bindende fra det tidspunkt tilmeldingslisten nedtages. Ved afbud og udeblivelse er spilleren forpligtet til at betale fuldt turneringsfee. Ved afbud uden gyldig grund på turneringsdagen bliver spilleren udelukket i 2 efterfølgende klubturneringer. Turneringskomiteen vurderer suverænt, hvad der accepteres som gyldig grund til afbud.
Ved udeblivelse bliver spilleren udelukket i 2 efterfølgende klubturneringer.

Venteliste

Ved overtegning til en turnering kan man skrive sig på en venteliste. Ved afbud erstattes spilleren med en spiller fra ventelisten i samme række.

Handicap

En spillers hcp.-index er det handicap, der er anført i handicaplisten. Er hcp.-indexet anført for højt, skal spilleren gøre opmærksom på dette ved afhentning af scorekort.

En deltager tilmeldt en række med hcp. index svarende til denne række, men som har spillet sig op eller ned efter tilmeldingslisten er taget ned, spiller i den tilmeldte række, men med det nye hcp. index.

Afhentning af scorekort

Scorekort udleveres fra en halv time før første start.
Senest 15 minutter før det tidspunkt, der er angivet på startlisten, skal spilleren have betalt turneringsfee og afhentet scorekort, ved gunstart dog senest 30 minutter før starttidspunktet, ellers har turneringskomiteen ret til at diskvalificere deltageren og evt. tildele starttiden til en fra ventelisten

Starttid

Senest 5 minutter før starttidspunktet skal spilleren være ved det tee-sted, hvorfra vedkommende skal starte, ved hul 1, dog ikke før den foran gående bold har slået ud fra tee-stedet.

Persontransporterende vogne

Det er ikke tilladt i klubturneringer at benytte persontransporterende vogne (buggier), medmindre tilladelse til dette er bevilget af bestyrelsen.

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr.

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet eller være på lydløs. Ved overtrædelse heraf idømmes to strafslag, og kan - efter indberetning - medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige turneringer.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.
Turneringskomiteen kan i specielle tilfælde give dispensation.

Teested:

Der spilles fra klubtee

Langsomt spil

Skaber en bold et uhensigtsmæssigt stort "hul" på banen, vil den få en advarsel. Hvis advarslen ikke hjælper, vil hele bolden blive diskvalificeret.
Hvis en bold er hjemme senere end 30 minutter efter den forrige bold, kan turneringskomiteen diskvalificere bolden pga. langsomt spil.

Afbrydelse af spil

Hvis turneringskomiteen skønner at spillet skal suspenderes afgives følgende signaler:

Farlig situation/tordenvejr: Et langt signal med horn.
Spillerne skal øjeblikkeligt afbryde spillet, også selvom hullet ikke er færdigspillet. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er han/hun diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med regel 33-7.

Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende signaler med et horn, som gentages (hullet må færdigspilles).
Genoptagelse af spillet: To korte signaler med hornet, som gentages

Aflevering af scorekort

Spilleren skal så huritgt som muligt efter afslutning aflevere sit scorekort til turneringskomiteen.

Pointlighed

Den matematiske metode benyttes, derefter laveste hcp. og lodtrækning.
Ved gunstart dog: laveste hcp. og lodtrækning.

Handicapregulering

Alle individuelle turneringer er handicapregulerende.

Præmieoverrækkelse

Præmier overrækkes umiddelbart efter at rækkerne er færdigspillet.
Præmien fortabes hvis præmietageren udebliver fra præmieoverrækkelsen uden acceptabel grund (aftalt med turneringskomiteen).

Februar 2013

Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS